Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající: DARRÉ Náchod s.r.o., Smiřických 1120, 54701 Náchod, IČO: 10907866, DIČ: CZ10907866, datová schránka: egnyxqg
Kupující: Fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží prostřednictvím internetového obchodu www.darre.cz

Smluvní vztahy podléhají soustavě zákonů ČR a české jurisdikci. Všechny podané a zpětně potvrzené objednávky jsou považovány za závazné.

2. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Zboží je objednáváno vyplněním elektronického formuláře, který obsahuje veškeré potřebné údaje. Takto řádně vyplněný formulář je považován za návrh smlouvy. K uzavření závazné smlouvy dochází potvrzením objednávky elektronickou poštou. Prodávající neručí za pochybení v objednávce ze strany kupujícího. Odesláním objednávky kupující akceptuje obchodní podmínky a stvrzuje, že s nimi byl obeznámen a současně souhlasí s cenou zboží, způsobem doručení a platby. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupující jeho převzetím a úplným zaplacením kupní smlouvy.

3. Dodací a platební podmínky

Objednávky jsou realizovány po České republice a na Slovensku, jiné země v závislosti na dohodě. Termín dodání objednaného zboží je obvykle 1-14 dnů od potvrzení objednávky dle dostupnosti zboží. Obvykle však jeden až dva dny. Zákazník je informován o předpokládaném termínu doručení. Za termín realizování objednávky je považován termín odeslání, ne doručení. Doklad o zaplacení bude doručen s objednaným zbožím. Objednané zboží zasílá prodávající prostřednictvím zákazníkem vybraného přepravce, formou dobírky. Kupující je povinen zaplatit celou dobírkovou částku (cenu zboží a dopravné) při převzetí zásilky. Prodávající sděluje kupujícímu prostřednictvím el. pošty, kdy bude zásilka expedována. Pokud není uvedeno jinak, je účtováno dopravné ke každé zásilce.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy nejpozději do 365 dnů od převzetí zboží. O odstoupení od smlouvy je kupující povinen prodávajícího informovat prostřednictvím elektronické adresy info@darre.cz . Písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení, či poškození do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy. Po doručení a přezkoumání vráceného zboží, zda-li není poškozeno, či opotřebováno, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu včetně nákladů na dodání, bez zbytečného odkladu. A to nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5. Storno objednávky ze strany dodavatele

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: Zboží se již nevyrábí, je již vyprodáno, nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávájící bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část, nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů.

6. Cena zboží

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen zboží. V případě, že se ceny liší v nabídce a objednávce, kupující o tomto faktu informuje prodávajícího. Aktuální ceny jsou vždy potvrzeny současně s potvrzením objednávky.

7. Výměna zboží

Jestliže z jakéhokoliv důvodu budete požadovat výměnu zboží za jiné, rádi Vám vyhovíme. Samozřejmě bude účtováno pouze poštovné, popř. rozdíl cen výrobku.

8. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujícího jsou určeny pouze pro potřeby internetového obchodu www.darre.cz podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

9. Reklamace

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční doba v délce 24 měsíců, nad rámec zákonné lhůty prodlužujeme záruku veškerého zboží - na 5 let, kromě matrací, tam zůstává záruka 2 roky. . Po dodání zásilky je kupující povinen zboží prohlédnout a v případě závad okamžitě informovat prodávajícího. Pokud je zboží evidentně poškozeno při dopravě, kupující informuje dopravce, se kterým sepíše protokol a následně informuje o dané situaci prodávajícího. Pokud kupující zjistí při převzetí neshodu mezi dodacím listem a skutečným zbožím, neprodleně informuje prodávajícího. Následně kupující odešle reklamované zboží na vlastní náklady zpět prodávajícímu na adresu: Darré, Smiřických 1120, 547 01 Náchod. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě uplatnění oprávněné reklamace zboží v záruce, hradí případné poštovné prodávající kupujícímu. V případě neoprávněné reklamace, je reklamce odmítnuta, zboží vráceno kupujícímu na jeho náklady nebo je mu účtována oprava zboží. O všem je kupující předem vyrozuměn.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek.

Tyto Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 10.1.2022.